Lokal produktion och återvinning

En viktig aspekt när det kommer till att göra klädindustrin mer hållbar och miljövänlig är återvinning. Bara i Sverige slängs årligen enorma mängder kläder, något som skulle kunna förhindras med rätt metoder.

Tillverkning av restprodukter

Ett steg mot ett mer hållbart mode och framför allt en mer miljövänlig tillverkning är att använda restprodukter i produktionen. Något som bland annat Swedish Stockings gör där strumpbyxor tillverkas av just restprodukter. Det handlar alltså om att på ett innovativt sätt skapa nytt samtidigt som utsläppen blir mindre. Med restprodukter i detta sammanhang syftar man till exempel på trasiga plagg eller textilier.

Återvinning i stor skala

Ett stort dilemma när det kommer till återvinning av textilier, kläder och skor är sorteringen. Sopavfallet är enormt stort, men det finns inte tillräckligt med smarta metoder för att återvinningen ska fungera effektfullt. På senare tid har dock projekt lanserats där fokus är att ta fram återvinningslösningar i större skala. Det krävs både ny teknik och innovation för att hitta metoder som klarar av att återvinna stora volymer textil.

För behovet finns säkert. Företag som strävar efter hållbart mode vill med säkerhet köpa återvunnet material. Problemet är bara den nämnda volymen. Några få ton är förmodligen inte tillräckligt under ett år och just därför behövs nya funktioner till att återvinna större volym.