Samverkande plattform för hållbart mode

I takt med att Sveriges export av mode ökat har också branschrelaterade diskussioner nått den svenska regeringen. Som ett resultat av en nödvändig förändring av klädindustrins miljöpåverkan har regeringen tagit fram en nationellt samverkande plattform. Här berättar vi mer om projektet, häng med!

Samverkan mellan modeaktörer

Uppdraget med att starta en unik plattform för att gynna en hållbar utveckling av den svenska modebranschen gick till Högskolan Borås. Ett lärosäte som är känt för sina utbildningar inom design, textil och konstruktion. Regeringens syfte med projektet är att göra hållbart mode till ett mer självklart inslag inom svenskt mode. Men även i samhället rent generellt. Det handlar främst om att förena olika aktörer som på ett eller annat sätt verkar i branschen och inom hållbarhetsnyttan.

Modeindustrin är generellt sett en av de mest resurskrävande branscherna. Att börja med att hitta rätt lösningar internt mellan aktörer kan vara ett steg i rätt riktning menar regeringen. Det behövs en form av förändring i det traditionella systemet och lösningen heter samverkan. Näringsliv, det offentliga samt universitet och högskola kan tillsammans verka för att nå förändringar. Det vill säga; mer hållbara textilproduktioner.

Sverige ett ledande exempel

Regeringen har tydligt förklarat att projektet ska syfta att smitta av sig internationellt. Det vill säga att den svenska plattformen kan bli ett slags bevis för att vi tillsammans kan förändra modevärlden.

Plattformen förenar med andra ord affärsnytta med miljönytta och Regeringen ska årligen satsa pengar på projektet. Syftet är att skapa en slags verklig brygga mellan hållbarhetsforskning och tillämpning i verkligheten. Faktum är att den nationella plattformen är ett ingående initiativ i det stora samverkansprogrammet arbete som sker gällande cirkulär och biobaserad ekonomi. En allt mer uppmärksammad miljömässig problematik i samhället kommer att öka efterfrågan på hållbara tillverkningssystem. Just därför känns plattformen som ett tidriktigt och aktuellt projekt.