Studera modevetenskap

Det var i samband med att Sverige på allvar började satsa på modeexpansion som det akademiska ämnet modevetenskap uppkom. På 2000-talet kunde svenskar så ansöka om att komma in på universitetsutbildningen för modevetenskap. En tämligen bred utbildning som ger en genuin förståelse för hela modebranschens kedjespel. Här berättar vi mer ingående om vad utbildningen innebär.

Modevärldens grunder

Modevetare är definitivt ett yrke såsom behövs i klädbranschen. Inte minst i den tid vi lever nu där många aspekter påverkar produktion och tillverkning. Utbildningen som sådan ger eleven bredd när det kommer till branschförståelse. Det handlar alltså om mer än bara den kreativitet och glamour som modebranschen annars är känd för.

För 15-20 år sedan tyckte nog många att mode som ett akademiskt ämne var uteslutet. När svensk export ökade just inom modekategorin blev plötsligt intresset mer markant. Något som ledde till att Lunds Universitet och Stockholms Universitet i mitten av 2000-talet erbjöd modevetenskap som kandidatprogram.

Att förstå mode genom hela processen är utbildningens huvudfokus. Från en ursprunglig idé genom hela produktionskedjan till den slutliga produkten som kommer i händerna på konsumenten. Utbildningen stöttar eleven att se på modebranschen utifrån ett kritiskt perspektiv och ifrågasätta annars självklara inslag.

Den som hävdar att en examen i modevetenskap är flummigt och allt för nischat har fel. Det är en minst lika bred utbildning som många andra ingenjörsutbildningar eller ekonomiutbildningar. Möjligheterna är oändliga för modevetare som har ett genuint intresse för mode och vill ta sig an spännande utmaningar i framtiden. Det behövs fler modevetare till klädbranschen, men även till andra branscher där trender till mycket påverkar produktionen.

Tolkning av trender

Liksom många andra akademiska program på svenska universitet handlar även modevetenskap om att ge eleven redskap till att tolka samhället. I detta sammanhang rör det sig om att tolka mode och trender som skapas i nutid. För att kunna göra det krävs också kunskap om det som varit, kulturarv samt material och teknik. Vad är en trend? Hur uppstår en trend? Vad ligger bakom en trend? Det är bland annat frågor som besvaras under utbildningen.

Begreppet mode i modevetenskapliga termer syftar till kläder, skor, accessoarer, kroppssmyckning och kroppsliga förändringar. Men konst- och designhistoria präglar också flera bitar av utbildningen, liksom de ekonomiska och sociala processerna i branschen.

Som en nära branschrelaterad utbildning ges eleven i ett tidigt skede en inblick i arbetslivet. Diverse projektarbeten präglas av nära samarbeten med näringslivet och andra viktiga samhällsorgan. Det handlar helt enkelt om att lära eleven att omvandla och föra över teoretiska kunskaper i praktiken. Modevetare genererar utan tvivel balans till den annars utmärkande kreativiteten i branschen. Den perfekta matchen av teori och praktisk kunskap är en garanti för ett lyckat yrkesutövande efter avslutade studier. Med tillägg för att eleven också bör besitta ett genuint intresse för allt vad heter mode och trender.